Ложи

Под јурисдикција на Големата Ложа на Македонија работат следните Ложи:

Ложа „Скопје” Бр.1, основана на 2-ри Октомври 2000 г., која работи на Англиски Јазик

 

Ложа „Единство” Бр.2, основана на 8-ми Февруари 2002 г., која работи на Македонски Јазик

 

Ложа „Бели Мугри” Бр.3, основана на 20-ти Јуни 2003 г., која работи на Македонски Јазик

 

Ложа „Утринска Ѕвезда” Бр.4, првата Ложа основана во чиста јурисдикција на Големата Ложа на Македонија, на 5-ти февруари 2007 г., која работи на Македонски јазик

 

Ложа „Светлина“ Бр. 5, основана на 30-ти септември 2015 г., која работи на Македонски јазик.

 

Ложа „Пелагонија” Бр. 6, основана на 28 јануари 2017 г., која работи на Македонски јазик.

 

Ложа „Quatuor Coronati” Бр. 7, истражувачка Ложа, основана на 06 april 2019 г., која работи на Македонски јазик.

 

Ложа „Вардар” Бр. 8, основана на 26 март 2022 г., која работи на Македонски јазик.

 

Покрај 8-те ложи во т.н. „Сина Масонерија“ кои работат на 3-те степени на Ритуалот „Емулација“, во Македонија одржува останоци и „Капитол на Кралскиот свод од Лондон”, кој има одобрение од УГЛЕ за одржување состаноци во Скопје.

 

Ложи со кои Големата Ложа на Македонија има меѓусебно признавање и братска соработка (101):

Europe (41)

 • United Grand Lodge of England
 • Grand Lodge of Albania*
 • Grand Lodge of Andorra
 • Grand Lodge of Armenia
 • Grand Lodge of Austria
 • Regular Grand Lodge of Belgium
 • Grand Lodge of Bosnia and Herzegovina
 • United Grand Lodge of Bulgaria
 • Grand Lodge of Croatia
 • Grand Lodge of Czech Republic
 • Grand Lodge of Denmark
 • Grand Lodge of Estonia
 • Grand Lodge of Finland
 • Grande Loge Nationale Française
 • United Grand Lodges of Germany
 • Symbolic Grand Lodge of Hungary
 • Grand Lodge of Ireland
 • Regular Grand Lodge of Italy
 • Grand Lodge of Latvia
 • Grand Lodge of Lithuania
 • Grand Lodge of Luxembourg
 • Sovereign Grand Lodge of Malta
 • Grand Lodge of Moldavia
 • Grand Lodge of Monaco
 • The Grand Lodge of Montenegro
 • Grand East of The Netherlands
 • The Norwegian Order of Freemasons, Grand Lodge of Norway
 • National Grand Lodge of Poland
 • Legal Grand Lodge of Portugal
 • National Grand Lodge of Romania
 • Grand Lodge of Russia
 • Grand Lodge of San Marino
 • Grand Lodge of Scotland
 • Regular Grand Lodge of Serbia
 • Grand Lodge of Slovakia
 • Grand Lodge of Slovenia
 • Grand Lodge of Spain
 • Grand Lodge of Sweden
 • Grand Lodge Alpina of Switzerland
 • Grand Lodge of Ukraine
 • Grand Lodge of Turkey

Asia (3)

 • Grand Lodge of Azerbaijan
 • Grand Lodge of India
 • Grand Lodge of the State of Israel

Africa (5)

 • Grand Lodge of Burkina Faso
 • Grand Lodge of Gabon
 • Grand Lodge of Ivory Coast
 • Grand Lodge of Mauritius
 • Grand Lodge of Togo

Australasia (5)

 • Grand Lodge of New Zealand
 • Grand Lodge of Queensland
 • Grand Lodge of South Australia and Northern Territory
 • Grand Lodge of Victoria
 • Grand Lodge of Western Australia

North America (38)

Canada (6)
 • Grand Lodge of British Columbia and Yukon
 • Grand Lodge of Canada in the Province of Ontario
 • Grand Lodge of Manitoba
 • Grand Lodge of Newfoundland and Labrador
 • Grand Lodge of Nova Scotia
 • Grand Lodge of Prince Edward Island
USA (32)
 • Grand Lodge of Alabama
 • Grand Lodge of Alaska
 • Grand Lodge of California
 • Grand Lodge of Colorado
 • Grand Lodge of Connecticut
 • Grand Lodge of the District of Columbia [Washington DC]
 • Grand Lodge of Florida
 • Grand Lodge of Georgia
 • Grand Lodge of Illinois
 • Grand Lodge of Iowa
 • Grand Lodge of Kentucky
 • Grand Lodge of Louisiana
 • Grand Lodge of Maine
 • Prince Hall Grand Lodge of Massachusetts
 • Grand Lodge of Michigan
 • Grand Lodge of Minnesota
 • Grand Lodge of Nebraska
 • Grand Lodge of Nevada
 • Grand Lodge of New Mexico
 • Grand Lodge of New York
 • Grand Lodge of North Carolina
 • Grand Lodge of Ohio
 • Grand Lodge of Oregon
 • Grand Lodge of Pennsylvania
 • Prince Hall Grand Lodge of Pennsylvania
 • Grand Lodge of Rhode Island
 • Grand Lodge of Tennessee
 • Grand Lodge of Texas
 • Grand Lodge of Utah
 • Grand Lodge of Vermont
 • Grand Lodge of Virginia
 • Grand Lodge of West Virginia

South America (5)

 • Grand Orient of Brazil
 • Grand Lodge of the State of Mato Grosso
 • Grand Lodge of the State of Rio de Janeiro
 • Grand Lodge of the State of São Paulo
 • Grand Lodge of Chile

Central America (1)

 • Grand Lodge of Costa Rica

West Indies (3)

 • Prince Hall Grand Lodge of The Caribbean and Jurisdiction
 • Grand Lodge of Cuba
 • Grand Lodge of Puerto Rico