СОБИР НА ГОЛЕМИТЕ СЕКРЕТАРИ

Големиот Секретар на ГЛМ присутвуваше на Годишната Конференција на Големи Секретари во Романија.

РАБОТАТА ПРОДОЛЖУВА

ГЛМ го подготвува својот следен состанок, а воедни и сите Ложи се подговуваат за своите состаноци и редовна работа со физичко присуство, согласно протоколите за работа кои во меѓувреме беа изработени од Рутуалната Комисија и Здравствената Комисија.